شرکت میهمان نوازی رسم ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ اول تیر ماه 1395 با شماره ثبت 493979 و شناسه ملی 14005946206 به ثبت رسید. این شرکت در راستای موضوع فعالیت خود که تامین کالاهای مجاز بازرگانی به خصوص کالاهای دیجیتال اعم از دوربین عکاسی و فیلمبرداری و تجهیزات آن، کامپیوتر و متعلقات، ماشین های اداری و ... با بهترین قیمت، کیفیت و شرایط ،جهت ادارات،سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی می باشد ؛ از بهترین نیروی انسانی متخصص و متعهد بهره برده و روزانه و مستمر، فرآیند و نتیجه فعالیتهای خود را مورد بررسی و تحلیل حرفه ای قرار داده تا در مسیر رشد و پیشرفت روز افزون جهت خدمات رسانی به مشتریان عزیز قرار گیرد.