هاسپیران

فروشگاه‌های اینترنتی و خرید آنلاین از طریق اینترنت، بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و در حال بیشتر کردن سهم خود در گردش مالی جهانی هستند. به صورت عمده، محصولات مختلفی اعم از فیزیکی یا محصولات دیجیتال در این نوع فروشگاه‌ها به فروش می رسند. آنلاین بودن فروش محصولات مزیت‌هایی دارد که سبب شده نسخه‌های قدیمی فروش جای خود را به این سایت ها دهند.

از اینرو شرکت میهمان نوازی رسم ایرانیان تصمیم به سامانه فروش اینترنتی در راستای اهداف خود گرفت. فروشگاه اینترنتی هاسپیران نتیجه تصمیم این شرکت بوده است.